ArchiwumDucha nie gaście, czyli dar i zmaganie – koncert online

Dariusz Jakubowski – aktor, koncepcja, reżyseria
Katarzyna Thomas – sopran
Piotr Szafraniec – fortepian
12 grudnia 2020 (sobota) - 17:00

Koncert online

Transmisja na Facebooku Ośrodka


„Człowiek jest wolny, ponieważ posiada zdolność opowiedzenia się po stronie prawdy i dobra. Jest wolny, ponieważ ma zdolność wyboru(…),być wolnym, to móc i chcieć wybierać. Wolność jednak posiada swoją cenę. Wszyscy ludzie wolni powinni sobie postawić pytanie, czy korzystając z wolności zachowaliśmy własną godność. Wolność nie oznacza samowoli. Bo człowiek nie może czynić tego wszystkiego do czego jest zdolny lub co mu się podoba. Bo człowiek jest odpowiedzialny za siebie, za bliźnich i za świat. Czyż cała historia ludzkości nie jest zarazem historią źle używanej wolności?(Jan Paweł II dla L’Osservatore Romano).

W tych niezwykłych czasach roku Jana Pawła II, w stulecie urodzin Karola Wojtyły, zapraszamy Państwa na rapsodyczny dialog ze świętym Prorokiem naszych czasów. Na misterium słowa i muzyki. Program jest odpowiedzią na słynny list Jana Pawła II do artystów. Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych epifanii piękna, by podarować je światu w twórczości artystycznej. Świadomie odwołuje się do rapsodycznego misterium słowa. Idei tak bliskiej Janowi Pawłowi II: bez kurtyny i sceny, bez dekoracji, kostiumów i masek, bardziej za to skupionego, uduchowionego, sięgającego do wnętrza. Do misterium słowa żywego i czystego. Jest jego ożywieniem. Ta archaiczna – wydawałoby się dziś forma – jest jak naczynie, które wypełnione odpowiednimi treściami, staje się zadziwiająco współczesnym, aktualnym przekazem.

Patchworkowej konstrukcji przenikania się romantycznego monologu Zygmunta Krasińskiego, czy Stanisława Wyspiańskiego z XX-wieczną muzyką Witolda Lutosławskiego, pism Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego z pieśnią Karola Szymanowskiego i sonatą Sergieja Prokofiewa, współczesnej poezji Zbigniewa Herberta, z klasyką Josepha Haydna, czy wreszcie mistycznych psalmów Johna Donne’a, z harmonią polifonii Jana Sebastiana Bacha widać, że piękno i prawda są zawsze aktualne, współczesne i żywe.

Ten swoisty dialog proroka z artystą, dialog, w którym słowa Jana Pawła II o miłości i śmierci, cierpieniu i wolności, pięknie czy prawdzie, wywołują artystyczny odzew i dopełniają się w sercach i umysłach widza. Jakże niezwykłej wymowy po latach, wręcz dosłowności przestrogi nabiera w 2020 roku hasło pierwszej pielgrzymki do wolnej Polski: „Ducha nie gaście”. Chciałoby się dodać, dopóki masz ducha, dopóty jesteś wolny, bo jak woła w poemacie „Ojczyzna” Jan Paweł II: „Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, a utrzymuje się poprzez zmaganie”. Dostaliśmy dar, a teraz każdy sam we własnej duszy rozpoczyna zmaganie, jak ten dar utrzymać, rozwijać, jak go kultywować. „Bo całym sobą płacisz za wolność, więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok”.

Zapraszamy Państwa na koncert, który jest jak podróż – od romantyzmu do współczesności, wspólna, artystów i publiczności, archetypiczna wędrówka poza czasem. Jest jak cytat z Pieśni nad pieśniami „(…)Idzie skacząc po górach” – po szczytach literatury i muzyki, nad bezduszną pustynią codzienności. Zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek i tych, którzy pamiętają osobę Jana Pawła II i młodzież, która już tylko w legendzie styka się z tym dziedzictwem.

W programie:
Inwokacja papieska
Witold Lutosławski„Dzwony cerkiewne” z 5 Pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny
Ewangelia wg. św. Łukasza 11,24-26
Jan Sebastian BachInwencja c-moll (tło muzyczne)
Stanisław Wyspiański„Wyzwolenie ”(fragment)
Zygmunt Krasiński„Psalm wiary”, „Psalmy przyszłości”
Franciszek Schubert„Małgorzata przy kołowrotku”/ Johann Wolfgang von Goethe op.2 nr 2
Jan Paweł IIprzemówienie do przedstawicieli świata kultury zgromadzonych w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, 13 czerwca 1987 roku (fragment)
Fryderyk ChopinPreludium op.28 nr 15
Jacek Kaczmarski„Ostatnie dni Norwida”
Karol Szymanowski – Preludium h-moll op. 1 nr 1
Jan Paweł II o cierpieniu:
L’Osserwatore Romano nr 4 1980
Homilia na krakowskich Błoniach 10 marca 1979r.
Jan Lechoń„Wielki Piątek”
Karol Szymanowski – z Pieśni Kurpiowskich Johann Wolfgang von Goetheop.58
Adam Mickiewicz„Księgi pielgrzymstwa Polskiego”
Juliusz Słowacki – „Kiedy prawdziwie Polacy powstaną”
Sergiusz Prokofiew – Sonata nr 6 cz.I
Jan Paweł II„Myśląc Ojczyzna”(fragment)
Zbigniew Herbert„Ręce przodków”
Zbigniew Herbert„Potwór Pana Cogito”
Joseph HaydnSonata Es-dur cz. III
Jan Paweł II o wolności: L’Osservatore Romano 1980 nr 11; 1983 nr 9
Franciszek Schubert – „Król Olch” /Johann Wolfgang von Goethe op.2 nr 1
Sofokles„Edyp” (fragment)
Zbigniew Herbert„Pan Cogito a magia”
Mateusz ŚmigasiewiczWariacje (fragment)
John DonneSonet X, tłum. Stanisław Barańczak
Jan Sebastian BachInwencja c-moll (tło muzyczne)
John Donne„Hymn do Boga ,mego Boga, w czas choroby”, tłum. Stanisław Barańczak

Współorganizatorem wydarzenia jest Fundacja Pro Futuro Theologiae


Powrót


Dariusz Jakubowski jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Związku Artystów Scen Polskich w latach 2006-2014. Od 1984 r. przez dwadzieścia osiem lat był aktorem warszawskiego Teatru Studio, gdzie jako student IV roku PWST debiutował w Affabulazione Piera Paolo Passoliniego w reżyserii Tadeusza Łomnickiego. Oficjalny debiut to Przedstawienie pożegnalne P. Mullera w reżyserii Bogusława Lindy. Spektakl ten nagrodzono na Festiwalu Ateny stolicą kulturalną Europy w 1985 r. Z teatrem odbył szereg tournée artystycznych. Występował na prestiżowych scenach (np. Teatr na Tagance w Moskwie, paryska Olympia) i festiwalach teatralnych w Europie, a także w Izraelu, Australii, Japonii, na Tajwanie i w Singapurze. W Teatrze Studio współpracował m.in. z reżyserami: Jerzym Grzegorzewskim, Mariuszem Trelińskim, Guido de Moor, Peterem Schweitzerem, Jerzym Kaliną, Leszkiem Mądzikiem, Maciejem Wojtyszko, Agnieszką Lipiec-Wróblewską, Zbigniewem Brzozą, Magdaleną Łazarkiewicz, Agatą Duda-Gracz, Stasysem Eidrigeviciusem, Grzegorzem Bralem. Owocem zainteresowań i współpracy z teatrem niezależnym jest m.in. występ w roli Dionizosa w Bachantkach Eurypidesa na offowej scenie Southwark Playhouse w Londynie i na Festiwalu M. Czechowa w Forest Row w Anglii. Dariusz Jakubowski współpracuje z filmem niezależnym, uczestniczy w działaniach performatywnych na styku teatru, muzyki alternatywnej i sztuk wizualnych (np. na zaproszenie Kawalerów Błotnych brał udział w spektaklu muzycznym Kawalerowie w raju w ramach Festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne). Brał udział w produkcjach filmowych takich reżyserów, jak Krzysztof Kieślowski, Andrzej Konic, Janusz Majewski, Andrzej Trzos-Rastawiecki, Feliks Falk, Wojciech Wójcik, Jerzy Zalewski, Witold Orzechowski, Michał Rosa, Bogusław Wołoszański, Piotr Wereśniak, Maciej Ślesicki. Popularność i sympatię wśród szerokiej widowni przyniosły mu role w filmach fabularnych i serialach telewizyjnych. Dariusz Jakubowski jest zapraszany do współpracy przez filharmonie i orkiestry symfoniczne. W Filharmonii Narodowej w Warszawie wykonał z Orkiestrą FN pod batutą Łukasza Borowicza partie narratora w Pocałunku wieszczki Strawińskiego, w  Historii Babara Poulenca i Najbardziej niewiarygodnej historii Wernera. Realizował także partię narratora w Impresji na początek drogi Buczyńskiego z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej. W Filharmonii Śląskiej w Katowicach wykonał z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej partię narratora w Piotrusiu i wilku Prokofiewa. Z Orkiestrą Sinfonia Varsovia realizował partię narratora w oratorium Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu Haydna, zaś na Festiwalu La Folle Journee partię narratora w Historii żołnierza Strawińskiego. Zapraszany do udziału w uroczystych koncertach TVP, np. Moją Ojczyzną jest Polska podziemna czy Koncert wigilijny z udziałem pary prezydenckiej. Jest twórcą spektakli łączących muzykę i słowo, które prezentował m.in. w Rzymie pod honorowym patronatem Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej, w Teatrze Studio w Warszawie, Teatrze Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, Filharmoniach: Narodowej, Podkarpackiej, Sudeckiej i Świętokrzyskiej, na Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie, Festiwalu Chopiniana w Łazienkach Królewskich w Warszawie, na Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Słupsku, na koncertach Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, w Muzeum Literatury w Warszawie. Dla Estrady Kameralnej Filharmonii Narodowej tworzył autorskie programy muzyczno-literackie. Prowadzi warsztaty aktorskie. Wraz ze śpiewaczką Katarzyną Thomas jest twórcą Artystycznych Salonów.

Katarzyna Thomas – jej zainteresowania i technika wokalna pozwalają na wykonywanie szerokiego repertuaru od późnego renesansu, aż po współczesność. Występowała na wielu festiwalach m. in. na: Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, Warszawskich Spotkaniach Muzycznych, Portretach Kompozytorów, Festiwalu Chopiniana w Łazienkach Królewskich w Warszawie, Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie. Dokonywała nagrań i koncertowała z Zespołem Muzyki Dawnej LEGE ARTIS, którego była współzałożycielką. Koncertowała w Niemczech, Austrii, Francji, Włoszech i Szwajcarii. Zainteresowanie zaś teatrem zaowocowało występem w realizacji Bachantek Eurypidesa na londyńskiej scenie Sauthwark Playhouse i na Festiwalu Michaiła Czechowa w Forest Row (Sussex). Brała udział w prawykonaniach utworów kompozytorów współczesnych. Brała udział w muzykologicznej rekonstrukcji Kyrie e Gloria alla Pastorale Giovanni Riccieriego pod dyr. prof. Giorgio Piombiniego na Festiwalu Muzycznym w Bolonii. Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej wykonała w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie polską prapremierę poematu Sylwii Plath „Lady Lazarus” Daryla Runswicka. Występowała w filharmoniach: Narodowej w Warszawie, Poznańskiej, Świętokrzyskiej, podkarpackiej, Lubelskiej, Sudeckiej, w Bolonii, w La Madeleine w Paryżu, w Santo Spirito in Sassia w Rzymie, w Centrach Chopinowskich w Sannikach i Szafarni, na koncertach Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, w Teatrze Studio w Warszawie, w Teatrze im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Wraz z aktorem (prywatnie mężem) Dariuszem Jakubowskim tworzy Salony artystyczno-literackie. 

Piotr Szafraniec kształcił się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego. W latach 2008 – 2013 studiował na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, pod kierunkiem prof. Jerzego Sterczyńskiego. Jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. w Żaganiu, Gorzowie Wielkopolskim, Stalowej Woli, Krakowie, Warszawie. Z powodzeniem brał udział także w przesłuchaniach muzyki kameralnej i rozrywkowej, np. był finalistą XVIII Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi, a także laureatem konkursu poświęconego pamięci Marka Grechuty. Występował w Filharmonii Narodowej w Warszawie wraz z orkiestrą Capella Cracoviensis, w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, a także m.in. w Europejskim Centrum Artystycznym w Sannikach, w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni, oraz w Pałacu w Radziejowicach. Koncertuje również za granicą (Włochy, Francja, Portugalia, Czechy, Austria).

Share