ArchiwumWakacje z Chopinem

Piotr Ryszard Pawlak – piano
03 lipca 2022 (su) - 12:15

Free entry!


Concert program:
Fryderyk Chopin

Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22
Mazurki op. 17 (B-dur, e-moll, As-dur, a-moll)
Preludium cis-moll op. 45
Sonata b-moll op. 35


Powrót


Piotr Ryszard Pawlak — kształci się w klasie fortepianu prof. Waldemara Wojtala na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Koncertował m.in. w USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech, na Litwie, na Węgrzech, w Gruzji, Danii, Belgii, Czechach, Austrii oraz w wielu miastach Polski, a w październiku 2019 odbył tournée po Chinach. Występował z orkiestrami Filharmonii Dolnośląskiej, Świętokrzyskiej, Bałtyckiej, Podkarpackiej, Zachodnioczeskiej, Ningbo oraz Filharmonią Kameralną Sopot. Był stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska oraz stypendium ufundowanego przez Krystiana Zimermana. W 2018 roku otrzymał Pomorską Nagrodę Artystyczną w kategorii Pomorska Nadzieja Artystyczna, a w 2019 Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców Kultury. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, zdobył m. in. I nagrodę i nagrodę za najlepszą improwizację na XI Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Darmstadt, II nagrodę na I Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim dla Młodych Pianistów w Pekinie, II nagrodę na I Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie, I nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów „Chopin pod Wawelem” w Krakowie, II nagrodę (I nie przyznano) na VIII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Budapeszcie czy I nagrodę na III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym dla Młodych Wirtuozów im. Leopolda Godowskiego. Brał udział w XVII (2015) oraz XVIII (2021) Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Do XVIII Konkursu zakwalifikował się z pominięciem eliminacji, jako laureat drugiej nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2020).  

Share