19.05.2022 czwartek / Thursday

 

GRUPA III / GROUP III

 

PRZESŁUCHANIA 9.10 – 11.30
AUDITIONS 9.10 a.m. – 11.30 a.m

 

1. Lee JEONGWOO
2. Szymon JUCHNO
3. Kaja KAŠUBAITĖ
4. Irena KIEŁBASIŃSKA

 

 

PRZESŁUCHANIA 12.00 – 13.45
AUDITIONS 12.00 p.m. – 1.45 p.m.

 

5. Antoni Ignacy KLECZEK
6. Antonina LASZCZKOWSKA
7. Jan MÜLLER

 

 

PRZESŁUCHANIA 15.15 – 18.10
AUDITIONS 3.15 p.m. – 6.10 p.m.

 

8. Filip PACZEŚNY
9. Guanzhong PAN
10. Nicholas PEH
11. Ildikó ROZSONITS
12. Can SARAC

 

 

 

 

PRZESŁUCHANIA 18.40 – 20.25
AUDITIONS 6.40 p.m. – 8.25 p.m.

 

13. Kai Rong Toby TAN
14. Anna Maria URZĘDOWSKA

 

 

20.05.2022 piątek / Friday

 

GRUPA III / GROUP III

 

PRZESŁUCHANIA 9.10 – 11.30
AUDITIONS 9.10 a.m. – 11.30 a.m.

 

16. Ivaylo VASSILEV
17. Ryan WANG
18. Maria Bogumiła WEZNER
19. Ruby WU

 

 

PRZESŁUCHANIA 12.00 – 13.45
AUDITIONS 12.00 p.m. – 1.45 p.m.

 

20. Qiran YAO
21. Maciej DOMAGAŁA
22. Zhuoqing DU

 

 

 

Share