ArchiwumKoncepcja

Justyna Jażdżyk – fortepian
Michał Maślak – saksofon
25 czerwca 2022 (sobota) - 17:00

W programie:
Andre Waignein
Deux mouvements
William Grant Still
Romance
Erwin Schulhoff
Hot Sonata
Amy Quate
Light of Sothis 
John Williams
Escapade 


Powrót


Zespół „Koncepcja” powstał z inicjatywy Michała Maślaka i Justyny Jażdżyk w marcu 2018 roku i od tego czasu prowadzi intensywną działalność koncertową. Muzycy nieustannie poszukują nowych środków wyrazu, aby wzmocnić autentyczność ekspresji wykonywanych utworów. Pianistka i saksofonista tworzą ambitny tandem, wyróżniający się wysokim poziomem artystycznym, pasją i nowoczesnością. Repertuar zespołu „Koncepcja” obejmuje zarówno utwory, będące kanonem literatury saksofonowej, lecz przede wszystkim kompozycje współczesne, a także utwory z pogranicza muzyki rozrywkowej oraz jazzu. Są to dzieła najbardziej znanych kompozytorów XIX i XX wieku, transkrypcje oraz utwory najnowsze, współczesne, napisane specjalnie dla nich, jak na przykład Sonata op. 87 Marcina Kopczyńskiego z 2018 r., której prawykonanie miało miejsce podczas II-go Polskiego Kongresu Saksofonowego w Warszawie jesienią 2018 roku. Justyna Jażdżyk oraz Michał Maślak występowali jako zespół m.in. w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w ramach XI Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego, na II Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej w Pałacu w Ostromecku, w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana, w Akademii Sztuki w Szczecinie, w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w Auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dorobek artystyczny zespołu „Koncepcja” wzbogaca również udział w niecodziennym wydarzeniu, jakim był mini-recital w auli Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa UMK laureatowi Nagrody Nobla prof. R.F. Engle. Zaciekawić może fakt, że saksofon na którym gra Michał Maślak to instrument z 1934 roku, bardzo zbliżony budową do egzemplarzy, produkowanych przez Adolfa Saxa w II poł. XIX wieku, co w połączeniu z ustnikiem wzorowanym na oryginalnym patencie konstruktora, daje rzadko spotykany efekt sonorystyczny: ciepłe, miękkie i pełne brzmienie, będące rzadkością na dzisiejszych estradach.


Justyna Jażdżyk pianistka, kameralistka, pedagog. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Arthura Rubinsteina w Bydgoszczy, którą ukończyła pod kierunkiem mgr Ireny Skabar-Galon, otrzymując wyróżnienie za osiągnięcia artystyczne. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu profesora Józefa Stompla. W Katowicach skończyła również studia podyplomowe z zakresu kameralistyki fortepianowej pod kierunkiem prof. Reginy Strokosz-Michalak. W czerwcu 2015 roku na macierzystej uczelni uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. Jest uczestniczką i laureatką ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursów pianistycznych m. in.: Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni, Konkursu Interpretacji Muzyki Francuskiej dla Pianistów w Łodzi, Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam”, Konkursu na Stypendia Artystyczne TiFC w Warszawie. Szlifowała umiejętności podczas mistrzowskich kursów pianistycznych i konsultacji pod kierunkiem m.in. prof. Aleksieja Orłowieckiego, prof. Barbary Halskiej, prof. Jerzego Godziszewskiego, prof. Jerzego Sulikowskiego. Od 2003 roku zatrudniona jest na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych w Bydgoszczy, gdzie odnosi liczne sukcesy pedagogiczne. Jej uczniowie wielokrotnie uczestniczyli w konkursach pianistycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, otrzymując wysokie nagrody i wyróżnienia. Prowadzi aktywną działalność koncertową jako solistka oraz kameralistka, występując w różnych składach instrumentalnych na wielu scenach muzycznych. Występowała m.in.: w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie, w Filharmonii im. Bronisława Hubermana w Częstochowie, w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w Akademii Muzycznej w Katowicach, w Sali Koncertowej Politechniki Gdańskiej, w Towarzystwie Muzycznym im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, w Ośrodku Kultury im. Fryderyka Chopina w Szafarni i innych ośrodkach kultury regionu. Jej repertuar obejmuje utwory od baroku po XIX wiek i współczesność, jednak szczególnym upodobaniem darzy twórczość Bacha, Brahmsa, Schumanna i Skriabina. Propaguje także dorobek polskich kompozytorów, wykonując utwory Lutosławskiego, Twardowskiego, Koszewskiego, Serockiego, Kisielewskiego i Magina.


Michał Maślak saksofonista, pedagog, ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuki w Szczecinie w klasie prof. dr hab. Dariusza Samóla. Uczestnik licznych kursów i warsztatów prowadzonych przez wybitnych saksofonistów, m.in.: Jean-Marie Londeixa, Josepha Wytko, Jonathana Bergerona, Elliota Rilleya, Lawrence Gwozdzia, Gerarda McChrystala, Patricka Meighana, Wildy Zumwalta, Noaha Getza, Johna Moora, Vincenta Davida. Od najmłodszych lat aktywnie działa propagując grę na saksofonie, biorąc udział w licznych koncertach na terenie całej Polski i konkursach, na których był wielokrotnie nagradzany. Jego osiągnięcia zostały uhonorowane wręczeniem Stypendium Artystycznego Miasta Szczecina oraz stypendium dla najlepszych studentów Akademii Sztuki w Szczecinie. Współpracował z Filharmonią w Szczecinie oraz Operą na Zamku, a jako kameralista występował z takimi zespołami jak The Yantar Saxophone Ensamble, Sedina Saxophone Quartet oraz Impression Saxophone Ensemble. W 2014 roku ukończył Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Poznaniu, po czym zasilił szeregi Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy. Wielokrotnie występował z orkiestrą jako solista na terenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kazachstanu, Rumunii i Norwegii. Cały czas prowadzi aktywną działalność jako muzyk orkiestrowy, kameralista oraz solista czego potwierdzeniem jest udział w nagraniu wielu płyt m.in. „Saxophone Music of the XIX th Century”, na której znalazły się jedne z pierwszych utworów pisanych na saksofon (m.in.: L. Mayeura oraz J. Demerssemana). Od wielu lat udziela się pedagogicznie prowadząc liczne warsztaty i kursy saksofonowe na terenie całego kraju. Aktualnie jest również wykładowcą Akademii Sztuki w Szczecinie, w której prowadzi klasę saksofonu.

 

Share