Konkurs literacki

 

IV

IV Wojewódzki Konkurs Literacki dla Szkół Podstawowych „Słowem o Szafarni”

WYNIKI IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH “SŁOWEM O SZAFARNI”

Oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpiło 21 stycznia o godzinie 17.00 w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.

 

Komisja Konkursowa w składzie:

  • Jerzy Rochowiak – wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, redaktor miesięcznika Biuletyn Informacji Kulturalnej;
  • Mirosława Buczyńska – redaktor naczelna Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  • Karolina Szparaga – absolwentka filologii polskiej, specjalista ds. promocji i edukacji Działu  Edukacji Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

LISTA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH

 

I nagroda:   Laura Chojan ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu

I Laura Chojan, Konik Polny

II nagroda: Matylda Dankowska  ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu  

II Matylda Dankowska, Kłótnia

III nagroda:  Weronika Czarnecka ze Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie

III Weronika Czarnecka


Wyróżnienie:  Zuzanna Kopacz ze Szkoły Podstawowej nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku

Wyróżnienie Zuzanna Kopacz

Wyróżnienie: Michał Klugowski ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrockach

Wyróżnienie Michał Klugowski

 

 

 

 

Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom za udział w tegorocznym konkursie. Każda z nadesłanych prac była wyjątkowa, opowiadania ukazywały dużą znajomość faktów z pobytu Chopina w Szafarni, a przede wszystkim prezentowały niezwykłe zdolności literackie młodych twórców. Każdy z uczestników otrzyma  pocztą dyplom z podziękowaniem za udział w konkursie i drobny upominek. Serdecznie gratujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 


Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o postaci Fryderyka Chopina i jego związkach z regionem kujawsko-pomorskim poprzez zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej nawiązującej do wakacji Fryderyka Chopina w Szafarni.

W 2022 zadaniem uczestników było stworzenie opowiadania dotyczącego pobytu Fryderyka Chopina na wakacjach w Szafarni w oparciu o wybrany fragment Kuriera Szafarskiego lub listów pisanych w Szafarni w 1824 i 1825r. Uczestnicy w swoich pracach powinni odnieść się do dowolnego wydarzenia wspomnianego przez Chopina w Kurierze lub listach, które może stać się punktem wyjścia, częścią lub zakończeniem dla zawartej w opowiadaniu historii.

Dokładny temat i wymagania formalne pracy znajdują się w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.  Listy Chopina i Kurier Szafarski dostępny jest na stronie Ośrodka TUTAJ.

Uczniowie zgłaszani są do konkursu przez szkołę za pomocą formularza dostępnego poniżej. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie troje uczestników. Prace przesyłane są w formie elektronicznej.

Termin zgłoszeń upłynął 30 grudnia.

Jak co roku na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz publikacja ich prac na stronie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni i w materiałach promocyjnych konkursu.

 

Regulamin konkursu literackiego 2022

Formularz zgłoszeniowy na konkurs literacki 2022

Oświadczenie rodzica uczestnika konkursu literackiego 2022

 

Konkurs objęty honorowym patronatem

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i  Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

 

III

III Wojewódzki Konkurs Literacki dla Szkół Podstawowych „Słowem o Szafarni”

Celem konkursu jest  zachęcenie młodych autorów do prezentowania własnej twórczości literackiej inspirowanej postacią Fryderyka Chopina  i jego pobytem w Szafarni.

WYNIKI KONKURSU

Komisja Konkursowa w składzie:

  • Jerzy Rochowiak – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, redaktor miesięcznika Biuletyn Informacji Kulturalnej;
  • Mirosława Buczyńska – redaktor naczelna Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  • Karolina Szparaga – absolwentka filologii polskiej, specjalista ds. promocji i edukacji Działu  Edukacji Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

postanowiła przyznać następujące nagrody:

I nagroda:    

Nikola Dąbrowska ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II  w Lisewie

I Nikola Dąbrowska, Na targu w Golubiu

II nagroda ex aequo:           

Julia Szeląg ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Toruniu

II Julia Szeląg, Gdzie skarb twój, tam serce twoje

Julia Nowak ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Lisewie      

II Julia Nowak, Wyścig marzeń

III nagroda:  nie przyznano


Komisja postanowiła również przyznać trzy równorzędne wyróżnienia: 

Wyróżnienie: Wiktoria Malinowska ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Lisewie

Wiktoria Malinowska, Pożegnalny wieczór

Wyróżnienie: Dominika Nowicka ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Toruniu

Dominika Nowicka, Poranek w majątku państwa Dziewanowskich

Wyróżnienie:  Jan Bogusławski z Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

Jan Bogusławski, Spektakl

 


oraz dodatkowe dwa wyróżnienia:

Wyróżnienie: Witold Żurawicki ze Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga
w Ciechocinie

Witold Żurawicki, Koncert na wiele głosów

Wyróżnienie: Zofia Lebowska ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Sołtykiewicza
w Węgiersku

Zofia Lebowska, Bezsensowna teza

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.  Do laureatów i osób wyróżnionych nagrody zostaną wysłane pocztą.

Najlepsze prace można przeczytać TUTAJ.

 


 

Konkurs adresowany był do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Zadaniem uczestników jest stworzenie opowiadania dotyczącego pobytu Fryderyka Chopina na wakacjach w Szafarni w oparciu o wybrany fragment Kuriera Szafarskiego. Autorzy w swoich pracach powinni odnieść się do dowolnego wydarzenia wspomnianego przez Chopina w Kurierze,  które może stać się punktem wyjścia, częścią lub zakończeniem dla zawartej w opowiadaniu historii.

Uczestnicy samodzielnie wybierają fragment z Kuriera Szafarskiego, do którego nawiązują w swoich pracach. Tekst Kuriera Szafarskiego dostępny jest na stronie Ośrodka Chopinowskiego w zakładce Chopin/Chopin u nas.

Zgłoszenia i prace należało przesłać do 13 listopada 2020r. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym Regulaminie.

Nowy Regulamin Konkursu 2020

 

DO KONKURSU ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BYŁY WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES edukacja@szafarnia.art.pl

Uczestnicy zgłaszani są do konkursu przez szkołę, za pomocą specjalnego formularza. Każda szkoła może wysłać maksymalnie 3 prace uczniów. W wiadomości mailowej, do formularza należy dołączyć  wersję elektroniczną opowiadania oraz skan lub zdjęcie podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w konkursie. Formularz i oświadczenie są dostępne do pobrania poniżej.

Formularz Zgłoszeniowy 2020 (PDF)

Formularz Zgłoszeniowy 2020 (WORD)

Oświadczenie Rodzica 2020

 

 

Konkurs objęty honorowym patronatem

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i  Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

 

 

II

II Wojewódzki Konkurs Literacki dla Szkół Podstawowych „Słowem o Szafarni”

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

22 lutego o godzinie 17.00 odbyło się ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

 

Adresatami konkursu byli utalentowani literacko uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Na konkurs należało przesłać opowiadanie na temat: Historia  powstania mazurka „Żydka” w Szafarni. Zadaniem uczestników jest opisanie wymyślonego wydarzenia, które mogłoby przyczynić się do stworzenia przez Fryderyka Chopina mazurka „Żydka” podczas wakacyjnego pobytu w posiadłości Dziewanowskich w Szafarni. W opowiadaniu powinny znaleźć się jednak odniesienia do prawdziwych faktów, postaci i wydarzeń z 1824 r.

Komisja Konkursowa:

Jerzy Rochowiak – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, redaktor miesięcznika Biuletyn Informacji Kulturalnej, autor sztuk teatralnych, słuchowisk i książek dla dzieci, a także tekstów o tematyce artystycznej publikowanych w czasopismach i katalogach wystaw plastycznych.

Karolina Szparaga – absolwentka filologii polskiej, pracownik Działu  Edukacji Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, przewodnik po Ośrodku, koordynator konkursu.

Kinga Kriger – pedagog, pracownik Działu Edukacji Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, przewodnik po Ośrodku i koordynator konkursu recytatorskiego.

 

Poniżej podajemy listę osób nagrodzonych i wyróżnionych.

 

I nagroda:      Aleksandra Makowska ze Szkoły Podstawowej w Lisewie

Frycek żniwiarzem

 


II nagroda ex aequo:           

Wiktoria Malinowska ze Szkoły Podstawowej w Lisewie

Chopin na Weselu

Inka Szpitter  ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Dobrczu

Opowiadanie Inka Szpitter


III nagroda ex aequo:         

Mikołaj Schwebs z Publicznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim

Wakacje w Szafarni

Natalia Cieślak ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu

Opowiadanie Natalia Cieślak


Wyróżnienie:  Wiktoria Urbańska z Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Wyróżnienie: Amelia Ziółkowska ze Szkoły Podstawowej w Brzoziu

Wyróżnienie: Paulina Kamyk ze Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. Bł.   Laury Vicuña w Bydgoszczy

 

 Regulamin konkursu literackiego 2019

Oświadczenie rodzica 2019

Formularz zgłoszeniowy 2019

Uprzejmie prosimy o przesyłanie prac poprawnych językowo oraz spełniających wymagania regulaminowe.

Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować na edukacja@szafarnia.art.pl lub pod nr tel.  668 494 325.


Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

Honorowy Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

 

 

 

 

I

 

I Wojewódzki Konkurs Literacki dla Szkół Podstawowych „Słowem o Szafarni” jest organizowany przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni.

 

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

 

WYNIKI KONKURSU

 

9 lutego  (sobota) przed koncertem w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbyło się ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród w I Wojewódzkim Konkursie Literackim dla Szkół Podstawowych “Słowem o Szafarni”.

Komisja Konkursowa:

dr Agnieszka Brzezińska – dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki.

Karolina Szparaga – absolwentka filologii polskiej, pracownik Działu  Edukacji Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni,  koordynator konkursu.

Kinga Kriger – pedagog, pracownik Działu Edukacji Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni,koordynator konkursu recytatorskiego.

 

Poniżej przedstawiamy listę osób nagrodzonych i wyróżnionych.

Publikujemy także trzy najlepsze opowiadania*.

 

I nagroda:           Bartosz Szczerbicki 

z Publicznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim

Opowiadanie konkursowe “Zaginiony zegarek”

 

II nagroda:          Weronika Kalczyńska

ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu          

Opowiadanie konkursowe “Nieznana przygoda F. Chopina na wakacjach”

 

III nagroda:        Alicja Gawrońska

ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie

Opowiadanie konkursowe “W rytmie kujawiaka”


 

Wyróżnienie:  Weronika Banasiak

ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Morzycach i w Witowie

 

Wyróżnienie: Bartłomiej Kauwa

ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

 

Wyróżnienie: Olga Chruściel

ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim młodym pisarzom za udział w Konkursie.

 

Celem I Wojewódzkiego Konkursu Literackiego dla Szkół Podstawowych “Słowem o Szafarni” było zachęcenie młodych autorów do prezentowania własnej twórczości literackiej inspirowanej postacią Fryderyka Chopina  i jego pobytem w Szafarni.

 

Adresatami konkursu są utalentowani literacko uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczestnicy zgłaszani byli przez szkołę, która mogła wysłać prace maksymalnie trzech uczestników.

 

Na konkurs należało przesłać opowiadanie na temat „Nieznana przygoda Fryderyka Chopina na wakacjach w Szafarni w 1824 roku”. Zadaniem uczestników było opisanie wymyślonego wydarzenia, które mogłoby przydarzyć się młodemu kompozytorowi podczas letniego pobytu w posiadłości Dziewanowskich. W pracy powinny znaleźć się jednak nawiązania do prawdziwych faktów, postaci i wydarzeń z 1824 r.

 

 

Pytania można kierować na edukacja@szafarnia.art.pl lub pod nr tel.  668 494 325.

 

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO

 

* na potrzeby publikacji w pracach dokonano niezbędnej korektyHonorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Honorowy Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Share