Szafarnia  I   Długie  I   Białkowo  I   Płonne  I   Radomin   Gulbiny 
Golub-Dobrzyń  I  Sokołowo  I   Turzno k. Torunia  I   Dulsk 
Ugoszcz  I   Działyń  I   Zbójno  I   Obory  I   Toruń  I   Obrowo 
Kikół  I   Służewo  I   Nieszawa  I   Izbica Kujawska  I   Kłóbka

 

 

 

W Długiem dnia 14.09.1782 r. w rodzinie Jakuba i Antoniny Krzyżanowskich urodziła się córka Justyna jako trzecie dziecko w kolejności. Już jako Justyna Chopin w wieku 28 lat urodzi chłopca i nada mu imię Fryderyk.

Latem 1772 r. Konstancja z Bruchentalów Skarbkowa (wdowa po kasztelanie Janie hr. Skarbku), wystawiła w Długiem skrypt (zobowiązanie płatnicze) dla Jakuba i Antoniny Krzyżanowskich, w którym Jakubowi zapisała 405 tynfów i 27 groszy, a jego żonie 1016 tynfów i 20 groszy. Wkrótce po odbudowaniu zniszczonego przez pruskie wojska dworu w Izbicy, obie rodziny Skarbków i pracujących dla nich Krzyżanowskich, przeniosły się do miasteczka, a po trzech latach przyszedł tam na świat ich syn Wincenty Krzyżanowski. Podczas drugiego pobytu we wsi Długie, urodziła się Tekla Justyna jako trzecie dziecko Krzyżanowskich. Wkrótce w wyniku jakiegoś konfliktu z pracodawcami, powiększona rodzina została zmuszona do opuszczenia Długiego i przeniesienia się ponownie do pobliskiego Sarnowa, gdzie dwa lata wcześniej urodziła się ich starsza córka Marianna. Synowie kasztelana Jana wbrew pisemnym obietnicom wyrzucili Jakuba i jego rodzinę na zimę i zmarnowali jego wcześniejsze zasiewy. Z tego powodu w następnym roku Jakub Krzyżanowski procesował się w sądzie o 37 węgierskich talarów, jako odszkodowanie za poniesione straty. Dawały znać o sobie kłopoty finansowe, jakie rodzinę Skarbków będą jeszcze długo nękać.

 

Share