Szafarnia  I   Długie  I   Białkowo  I   Płonne  I   Radomin   Gulbiny 
Golub-Dobrzyń  I  Sokołowo  I   Turzno k. Torunia  I   Dulsk 
Ugoszcz  I   Działyń  I   Zbójno  I   Obory  I   Toruń  I   Obrowo 
Kikół  I   Służewo  I   Nieszawa  I   Izbica Kujawska  I   Kłóbka

 

 


W odwiedzinach u Romockich w Obrowie Fryderyk Chopin zetknął się z trochę inną muzyką niż w Szafarni. Z tej rodziny wywodziła się Józefa, córka Hieronima, późniejsza żona Dominika Dziewanowskiego. 

Gospodarzami Obrowa w 1. poł. XIX w. byli Hieronim Romocki i jego żona Apolonia z Dziewanowskich, córka Ignacego Dziewianowskiego z pobliskiego Kawęczyna. W trakcie pobytu Frycka w Obrowie w 1824 r. zobaczył tzw. okrężne, czyli zabawę ludową ze śpiewem i tańcami na zakończenie żniw. Zetknął się z wiejską muzyką w innym wydaniu niż w Szafarni, dworach i karczmach. Wysłuchał innej kapeli, nieznanych sobie dziewczęcych przyśpiewek i zobaczył inne tańce. W Obrowie zachował się klasycystyczny dwór z cegły, pamiętający Fryderyka Chopina, w którym obecnie mieści się Urząd Gminy i podległe mu instytucje. Dwór został zbudowany na przeł. XVIII i XIX w. w parku o obecnej pow. 0,7 ha i potem trochę przebudowany w 1898 r. Od 2004 r. wisi na nim kamienna płyta, poświęcona pobytowi kompozytora w Obrowie. Jesienią 1842 r. siostra kompozytora Ludwika gościła u Romockich w Obrowie, wracając z dwumiesięcznej kuracji w Ciechocinku.

 

Share