Szafarnia  I   Długie  I   Białkowo  I   Płonne  I   Radomin   Gulbiny 
Golub-Dobrzyń  I  Sokołowo  I   Turzno k. Torunia  I   Dulsk 
Ugoszcz  I   Działyń  I   Zbójno  I   Obory  I   Toruń  I   Obrowo 
Kikół  I   Służewo  I   Nieszawa  I   Izbica Kujawska  I   Kłóbka

 

 


Z listów Fryderyka Chopina wiemy, że był parę razy w Sokołowie, aby odwiedzić starszego od siebie o 5 lat przyjaciela Jasia Białobłockiego. Sokołowo w 1824 i 1825 r. należało do ojczyma Jasia, Antoniego Wybranieckiego, drugiego męża Katarzyny ze Zbijewskich Białobłockiej. W liście pisanym w Warszawie jeszcze przed wyjazdem, Frycek pozwolił sobie na okrzyk ”Ach, Sokołowo mi zapachniało!“. W innym liście pisanym w Sokołowie pod koniec wakacji zawarł żal, że nie zastał przyjaciela i usprawiedliwiał swoje spóźnienie.

Sokołowo znane jest od 1386 r., a jego właściciele od poł. XV w. obrali sobie nazwisko Sokołowscy. Pod koniec XVI w. Sokołowo wraz z należącym do niego Przedmieściem Golubskim, zwanym też Dobrzyniem nad Drwęcą i Białkowem, dostało się w ręce bogatej i wpływowej rodziny Działyńskich i należało do nich do 1795 r. Od 1811 r. Sokołowem władali Białobłoccy, a od 1815 r. Wybranieccy. W 1834 r. bezdzietny Antoni Wybraniecki podarował dobra Antoniemu Borzewskiemu z Ugoszcza, bojąc się konfiskaty majątku za udział w Powstaniu Listopadowym. Od 1853 gospodarzyli tu Brudniccy, a po 1866 r. Płoscy. Sokołowo przed wojną było dobrze prosperującym majątkiem dzięki hodowli koni, bażantów, kuropatw i organizowaniu na nie polowań. Z okazji urodzin Aleksandrowi i Wandzie Płoskim syna Pawła, ostatni właściciele Sokołowa wystawili kaplicę, stojącą do dziś niedaleko dworu. 

Po wojnie działał tu PGR, a obecnie majątek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o pow. 500 ha dzierżawi spółka, która w pałacu urządziła hotel i zajmuje się hodowlą bażantów, kuropatw oraz uprawą dzierżawionych gruntów.

 

Share