Szafarnia  I   Długie  I   Białkowo  I   Płonne  I   Radomin   Gulbiny 
Golub-Dobrzyń  I  Sokołowo  I   Turzno k. Torunia  I   Dulsk 
Ugoszcz  I   Działyń  I   Zbójno  I   Obory  I   Toruń  I   Obrowo 
Kikół  I   Służewo  I   Nieszawa  I   Izbica Kujawska  I   Kłóbka

 

 


Majątek w Ugoszczu w XVIII w. należał do Zielińskich herbu Świnka, a w XIX w. do Borzewskich. Rodzinę Dziewanowskich z Szafarni wraz z Fryderykiem Chopinem podejmował Antoni Borzewski – brat Honoraty z Borzewskich Dziewanowskiej. Dwór Borzewskich, który widział młody Chopin już dawno nie istnieje, ale brama go pamięta.

W 1834 r. Antoni Borzewski otrzymał jako darowiznę wieś Sokołowo od Antoniego Wybranieckiego. Syn Antoniego Zdzisław Borzewski był budowniczym eklektycznego pałacu w Ugoszczu z 2 poł. XIX w. Po II wojnie światowej mieściła się w nim szkoła podstawowa, a obecnie Dom Pomocy Społecznej. Wokół pałacu rozciąga się park z zabytkowym drzewostanem, do którego prowadzi efektowna rokokowa brama z XVIII w. Nieopodal, na lewo od pałacu mieszczą się budynki gospodarcze, a za pałacem duże jezioro.

 

Share