wróć

Niewiasta obleczona w słońce… (Fatima 1917 – 2017)

27.01.2018

Wystawa z okazji jubileuszu 100-lecia objawień w Fatimie

 

Kuratorzy wystawy: Mirosława Rochecka, Zdzisława Ludwiniak
Uczestnicy wystawy: Anna Barbarowicz, Piotr Będkowski,  Beata Bober-Kocoł, Tadeusz Boruta, Wiesława Błażejczyk (S. Natanaela), Zofia Dąbrowska, Hanna Brzuszkiewicz,  Jerzy Gąsiorek, Edward Habdas, Mirosław Kocoł, Stanisław Kośmiński, Peter Krupa, Jolanta Kuszaj,  Zdzisława Ludwiniak, Krystyna Mińkowska, Irena Popiołek, Bogdan Przybyliński, Agata Rochecka, Mirosława Rochecka, Kazimierz Rochecki, Stanisław Rodziński, Krystyna Rudzka, Tomasz Rzeszutek, Tomasz Sobecki, Janusz Sytek, Iga Święcicka, Krystyna Szalewska, Marek Szary, Bożena Szmelter-Fausek, Jerzy Tomaszek, Elżbieta Wasyłyk, Andrzej Wojciechowski, Grażyna Zielińska

 

Historia objawień fatimskich i maryjne przesłanie wzywające do pokuty i nawrócenia, stały się inspiracją do zrealizowania przez krąg artystów z Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Toruniu ogólnopolskiej wystawy” zatytułowanej „Niewiasta obleczona w słońce”.  Zaproszeni do udziału w wystawie artyści podjęli twórczą refleksję dotyczącą treści i przesłań fatimskich tajemnic i objawień. Stworzyli w ten sposób wspólny artystyczny przekaz jako formę odpowiedzi na maryjne orędzie. Wystawa ma na celu uczczenie i upamiętnienie jubileuszu 100-lecia objawień w Fatimie. Prezentowane prace reprezentują główne artystyczne dyscypliny – malarstwo, rzeźbę, grafikę, rysunek i fotografię.

Share

wróć