wróć

Otwarcie Salonu poetyckiego Cztery Pory Roku Myśleć sercem – papieskie inspiracje

13.04.2014

Dariusz Jakubowski – aktor/autor koncepcji/reżyseria
Piotr Szafraniec – fortepian
Katarzyna Thomas – sopran

Projekt Myśleć sercem to artystyczna propozycja odczytania pozostawionych przez Jana Pawła II drogowskazów na temat wolności, wiary, piękna, miłości i patriotyzmu w dzisiejszym świecie. Papież Jan Paweł II – Karol Wojtyła, jeden z najwybitniejszych Polaków w dziejach świata, pozostawiwszy ogromną spuściznę duchową, filozoficzną i literacką wyznaczył nam, jego duchowym spadkobiercom zadanie, któremu jedno pokolenie nie jest w stanie sprostać. Zrozumienie tego posłannictwa, to wyzwanie dla wielu generacji. Próbując zmierzyć się z tym dziedzictwem, nie możemy nie odnieść się do korzeni Karola Wojtyły, późniejszego Papieża. Skąd czerpał, jaka muzyka, literatura Go ukształtowała, jak głęboko w kolebce kultury europejskiej była zakotwiczona jego filozofia, duchowość, wrażliwość i twórczość. Myśl papieska nie pozostaje bez wpływu na to, co teraz. Projekt MYŚLEĆ SERCEM – papieskie inspiracje, pokazuje jej złożoność w kontekście wpływu JP II na współczesną kulturę, społeczeństwo, świat. Koncert ten, to wzajemnie inspirujące się artystyczne formy wypowiedzi. I tak w warstwie słownej  teksty papieskie korespondują, m.in. z poezją: Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Witolda Gombrowicza, Kamila Cypriana Norwida, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, a brzmi muzyka Jana Sebastiana Bacha, Fryderyka Chopina, Franciszka Schuberta, Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego i innych.

Żyjemy w teraźniejszości, ale ukształtowała nas przeszłość. Powinnością naszą wobec przyszłych pokoleń jest zmaganie się z tym dziedzictwem w imię nieprzemijalnych jakości”(…)Że dzieje nie są zamęt, ale ład szeroki.(…)”,jak ujął to Czesław Miłosz w Odzie na 80-te urodziny Jana Pawła II.

Share

wróć