wróć

Powrót gen. Dominika Dziewanowskiego do Szafarni

25.08.2013

Inscenizacja epizodu kampanii z 1813r. przygotowana przez Oddział Historyczny Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Szafarnia będzie ostatnią miejscowością na trasie rajdu rozpoczynającego się 2 dni wcześniej w Rypinie. Oddział złożony z 60 żołnierzy, w tym 4 kawalerzystów i 4 wozów konnych wkroczy do Szafarni o godzinie 16:00 gdzie rozegra się finałowe starcie patroli polskich i rosyjskich. Impreza ma na celu przypomnienie postaci generała, jednego z najlepszych polskich dowódców owego czasu. Galeria:

Share

wróć