Rytmika u Fryderyka

Rytmika u Fryderyka

Edycja V/2022

Rytmika u Fryderyka 2022 Edycja V

Edycja IV/2022

Rytmika u Fryderyka 2022 Edycja IV

Edycja III/2016

Zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków  RYTMIKA U FRYDERYKA
Zajęcia rytmiczne to nauka poprzez wspólną zabawę przy muzyce. Stopniowe wprowadzanie dzieci w świat muzyki, a także kształtowanie dziecięcej wrażliwości i pobudzanie wyobraźni. Zajęcia umuzykalniające dla dzieci to połączenie zabawy, śpiewu, gry na instrumentach i ekspresji ruchowej. Podczas spotkań dzieci uczyły się poruszać zgodnie z muzyką w zabawie i tańcu, śpiewać, słuchać muzyki, grać na prostych instrumentach perkusyjnych. W formie zabawy poznawały proste pojęcia muzyczne. Miały kontakt z muzyką wykonywaną na żywo. Zajęcia prowadziła Kinga Kunicka.  

 

Zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków  RYTMIKA U FRYDERYKA odbywały się od lipca do listopada 2016 roku.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 

 

Edycja II/2015/2016

Druga edycja zajęć umuzykalniających w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni rozpoczęła się 17 października 2015 a zakończyła 8 maja 2016 koncertem „Szlachetna altówka” podczas którego dzieci z grupy rytmicznej wystąpiły z piosenka „Do Szafarni wpadły nutki”. Zajęcia prowadzone były przez Panią Dorotę Ornoch . Tematyka zajęć: 1.Podajmy sobie ręce, 2.Pauza w muzyce, 3.Już listopad, 4.Forte czy piano, 5. Sanna, 6. Bal zabawek, 7. Zimowa muzyka, 8. Wysoko czy nisko, 9. Śpiewaj tak jak on, 10. Legato i staccato, 11. Witaj wiosno, 12. Kolorowe kredki, 13. Smutno czy wesoło?, 14. Idziemy na koncert.

 

Głównym zadaniem rytmiki u dzieci w wieku przedszkolnym jest wzbudzanie ciekawości muzycznej, która z czasem przekształca się w świadome przeżywanie muzyki np. poprzez śpiew ,grę na instrumentach czy taniec.

 

 

Edycja I/2015

„Rytmika u Fryderyka” to nowy projekt zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzony przez Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Pierwsze zajęcia umuzykalniające pod nazwą „Rytmika u Fryderyka” realizowane były od 10 stycznia do 9 maja 2015. Prowadzącą zajęcia była Pani Dorota Ornoch. Tematy zajęć to: 1. Zimowe melodie, 2. Pauza w muzyce, 3. Odgłosy wiosny, 4. Mój instrument - głos, 5. W rytmie krakowiaka. Rytmika u Fryderyka zakończyła się maju koncertem z okazji Dnia Dziecka, podczas którego zaprezentowała się grupa przedszkolaków z piosenką podajmy sobie ręce z towarzyszeniem zawodowych muzyków.

 

Rytmika jest techniką wychowania muzycznego, która kształtuje kulturę muzyczną i słuch dziecka. To różnego rodzaju ćwiczenia muzyczno-ruchowe, wspierające także rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny. Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne.

 

 

 

 
Share