Spotkanie podsumowujące Kujawsko-Pomorskie Dni Świętego Jakuba

18.08.2022

17 sierpnia w naszym Ośrodku odbyło się spotkanie podsumowujące Kujawsko-Pomorskie Dni Świętego Jakuba, podczas którego gościliśmy Partnerów naszego wydarzenia. Spotkanie stało się okazją do złożenia podziękowań za pomoc podczas organizacji Maratonu oraz podzielenia się wirażami z I edycji wydarzenia. Dziękujemy Gmina Radomin, Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, Gmina Golub-Dobrzyń, Gmina Ciechocin, Obrowo – nasza gmina oraz Powiat Golubsko-Dobrzyński za otwartość i życzliwość w promocji Szlaku św. Jakuba. Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie Camino Polaco Maratonu jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kołom Gospodyń Wiejskich. 
 
Share