Zasady rezerwacji i zakupu biletów

1. REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW NA KONCERTY I WYDARZENIA KULTURALNE W OŚRODKU CHOPINOWSKIM W SZAFARNI

2. REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW INDYWIDUALNYCH.

Rezerwacji można dokonywać na wszystkie koncerty zamieszczone w programie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni pod poniższymi warunkami:

 • Rezerwacja i sprzedaż biletów prowadzona jest przez Dział Promocji oraz Kasę Biletową  mieszczące się w siedzibie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
 • Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, mailowo, poprzez system rezerwacji na stronie internetowej www.szafarnia.art.pl lub osobiście. Rezerwacja nabiera ważności po dokonaniu przelewu lub zapłaty za bilety w kasie, wpłata jest warunkiem otrzymania potwierdzenia.
 • Rezerwacja, która nie zostanie opłacona w czasie 3 dni od jej dokonania będzie anulowana.
 • Płatność przelewem winna być dokonana na rachunek bankowy nr:
  04 1020 5024 0000 1002 0042 0828 w banku PKO Bank Polski SA. W tytule przelewu należy podać następujące dane: imię i nazwisko oraz tytuł koncertu.
 • Z uwagi na czas niezbędny do zaksięgowania wpłaconych środków na rachunku Ośrodka, na 3 dni przed koncertem wyłączana jest możliwość płatności przelewem.
 • Osoba która dokonała rezerwacji i opłaty za bilet zostanie poinformowana o przydzielonym miejscu (smsem, mailem lub poprzez wydanie biletu przy opłacie w siedzibie Ośrodka).
 • Osoba dokonująca rezerwacji w elektronicznym systemie, telefonicznie  lub mailowo zobowiązana jest do podania telefonu kontaktowego na który zostanie wysłane potwierdzenie.
 • W przypadku płatności przelewem bilet należy odebrać nie później niż 20 minut przed koncertem (nie dotyczy osób korzystających z Chopin Busa).  
 • Istnieje możliwość zwrotu zakupionego biletu w terminie do 3 dni przed koncertem.

3. REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW GRUPOWYCH (POWYŻEJ 10 OSÓB).

 • Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, mailowo lub osobiści (rezerwacja jest ważna pod warunkiem otrzymania potwierdzenia). Rezerwacje nagrane na automatyczną sekretarkę telefoniczną nie będą uznawane.
 • Rezerwacja wymaga płatności z góry przelewem (rezerwacja telefoniczna i mailowa) lub gotówką (rezerwacja osobista).
 • Osoba rezerwująca miejsce zostanie poinformowana o przydzielonych miejscach telefonicznie, mailowo lub osobiście przy płatności gotówkowej.
 • Płatność przelewem winna być dokonana na rachunek bankowy nr:
  04 1020 5024 0000 1002 0042 0828 w banku PKO Bank Polski SA. W tytule przelewu należy podać następujące dane: nazwa grupy lub imię i nazwisko rezerwującego oraz tytuł koncertu.
 • Termin płatności wynosi 14 dni po dokonaniu rezerwacji. Po tym czasie rezerwacja zostaje anulowana.  
 • O konieczności wystawienia faktury należy poinformować w momencie rezerwacji. Po rejestracji wpłaty na kasie rejestrującej nie ma możliwości wystawienia faktury.
 • Nie ma możliwości zwrotu wszystkich lub części z biletów grupowych.

4. BILETY NA PRZEJAZD AUTOBUSEM DO SZAFARNI (CHOPIN BUS)

 • Rezerwacja biletu na przejazd Chopin Busem podlega osobnej rezerwacji.
 • Kurs autobusu może zostać odwołany, jeśli zostanie zarezerwowanych mniej niż 10 miejsc.
 • Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, mailowo lub osobiście.  
 • Osoba dokonująca rezerwacji telefonicznie lub mailowo zobowiązana jest do podania telefonu kontaktowego.
 • Opłatę za przejazd Chopin Busem uiszcza się gotówką lub kartą w kasie Ośrodka, po przyjeździe na koncert.

5. Dyrekcja Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru, lub w przypadku sytuacji wyjątkowej zmiany wykonawcy koncertu.    

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • Administratorem danych uzyskanych od Kupujących w procesie rezerwacji biletów jest Ośrodek Chopinowski w Szafarni – Szafarnia 1, 87-404 Radomin.
 • Podanie przez Kupującego danych osobowych w procesie rezerwacji biletów jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarezerwowania biletów.
 • Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane  w celu realizacji zamówienia, w celu rezerwacji i sprzedaży biletów oraz niezbędnego kontaktu z Kupującym  – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania, uaktualniana, usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Mogą zostać ujawnione jedynie właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w prawie, a ich przestrzeganie nadzoruje wyznaczony do tego celu Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@szafarnia.art.pl, lub przesyłając korespondencje na adres Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
 • W każdej chwili, Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Share