COVID-19

W związku z trwającą epidemią uprzejmie informujemy o konieczności przestrzegania obowiązujących w Ośrodku Chopinowskim regulaminów, mających na celu umożliwienie bezpiecznego zwiedzania.

W trosce o bezpieczeństwo gości i pracowników:

 

  • na terenie Ośrodka zostały przygotowane środki dezynfekujące,
  • pomieszczenia są regularnie wietrzone oraz dezynfekowane o ustalonych godzinach i po wyjściu większej grupy zwiedzających, 
  • w sali koncertowej wykorzystywane jest jedynie 25% miejsc, które ustawiono w odległości 1,5 m od siebie,
  • ustalono limit osób przebywających jednocześnie w budynku Ośrodka, który wynosi maksymalnie 30 osób,
  • w kawiarni w tym samym czasie może znajdować się nie więcej niż 10 osób,
  • preferowane są płatności bezgotówkowe.
  • na całym terenie Ośrodka obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa oraz  zachowywania dystansu społecznego.

 


ZWIEDZANIE OŚRODKA


Każdy zwiedzający powinien zapoznać się z Regulaminem zwiedzania dostępnym poniżej.

 

Regulamin zwiedzania Ośrodka Chopinowskiego

 

Wchodząc do Ośrodka, konieczne będzie wypełnienie oświadczenia i wrzucenie go do przygotowanej urny. W oświadczeniu należy podać swoje dane kontaktowe w celu ewentualnego przekazania ich właściwym służbom sanitarnym. Dane przechowywane są w Ośrodku przez 14 dni. 

 

Oświadczenie

 


AUDYCJE MUZYCZNE


 

Zachęcamy grupy do udziału w audycjach muzycznych. Konieczne jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu: tel.: 662 117 562 /e-mail: edukacja@szafarnia.art.pl Prosimy organizatora i członków grupy o zapoznanie się z Regulaminem audycji.

 

Regulamin uczestnictwa w audycjach muzycznych i grupowym zwiedzaniu

 

Organizator grupy wycieczkowej otrzyma od Ośrodka odpowiednie wytyczne dotyczące zasad uczestnictwa w zajęciach na terenie Ośrodka i będzie zobligowany do wypełnienia stosownego oświadczenia. 

 

Oświadczenie opiekuna grupy

 


KONCERTY


 

Koncerty przy udziale publiczności odbywają się przy mniejszej widowni. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. Zachęcamy do zakupu biletów online. Podczas udziału w koncercie należy stosować się do zapisów Regulaminu uczestnictwa w koncertach.

 

Regulamin uczestnictwa w koncertach i wydarzeniach

 

Każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu do budynku i wrzucenia go do przygotowanej urny. Dopuszcza się formę elektroniczną złożenia oświadczenia do dnia poprzedzającego koncert na adres osrodek@szafarnia.art.pl. Oświadczenie, w którym uczestnik podaje dane osobowe konieczne jest do ewentualnego przekazania właściwym służbom sanitarnym.

 

Oświadczenie

 


INTERESANCI


 

Wszystkie osoby wchodzące do Ośrodka powinny przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Interesanci będą proszeni o podanie celu wizyty oraz danych kontaktowych  potrzebnych do ewentualnego przekazania właściwym służbom sanitarnym.

 

 

 

 

 

 

Share