Szafarnia  I   Długie  I   Białkowo  I   Płonne  I   Radomin   Gulbiny 
Golub-Dobrzyń  I  Sokołowo  I   Turzno k. Torunia  I   Dulsk 
Ugoszcz  I   Działyń  I   Zbójno  I   Obory  I   Toruń  I   Obrowo 
Kikół  I   Służewo  I   Nieszawa  I   Izbica Kujawska  I   Kłóbka

 

 


W Gulbinach jeszcze do 1959 r. stały resztki drewnianego dworu, w którym bywał młody Fryderyk Chopin. ”W niedzielę byliśmy w Gulbinach u państwa Piwnickich…“ pisał w liście do rodziców.

Właściciel Gulbin Ignacy Piwnicki w 1789 r. ożenił się z Teresą Dziewanowską, córką Juliusza Dziewanowskiego i Ludwiki z Pawłowskich z Płonnego. Zmarł w 1802 r. i pod koniec życia używał tytułu szambelana króla pruskiego. Po nim gospodarował jego syn Alojzy, ożeniony z Brygidą Borzewską z Ugoszcza, siostrą Honoraty z Borzewskich Dziewanowską. To oni przyjmowali gości z Szafarni i Fryderyka Chopina. Po śmierci Alojzego w 1834 r. Gulbiny przejął jego syn Ignacy Ludwik. Nad jez. Długie nie ma już od 1959 r. drewnianego dworu, krytego jeszcze strzechą, który był świadkiem pobytu Fryderyka Chopina. Został doprowadzony do stanu katastrofy budowlanej ze starości, przez brak ludzkiej opieki i w końcu rozebrany. We wschodniej części wsi ocalał zdziczały podworski park z okazami starych lip, dębów, grabów i klonów oraz z aleją lipową, prowadząca do centrum wsi. Miejsce po dworze i dziedzińcu zajmuje małe boisko do piłki nożnej z dwiema bramkami, obecnie zarośnięte wysoką trawą i chwastami. Park założył na pocz. XIX w. Alojzy Piwnicki, a ostatnimi właścicielami w 1939 r., którzy w tym dworze zginęli z rąk hitlerowskich, byli Bolesław i Helena z Piwnickich Brzeziccy. 

Z parku wracamy do centrum wsi, gdzie wybieramy drogę szutrową, biegnącą ku północy, która wkrótce zmieni kierunek na pn. – zach. (ładny widok na jez. Długie). Po 2 km skręcamy w prawo i jedziemy wyraźnie w dół, aby po pokonaniu małego potoku podjechać w górę do zmodernizowanej drogi ze wsi Długie i dalej szosą docieramy do Wąpielska.

 

Share