Zasady rezerwacji i zakupu biletów

1. Biuro Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni czynne jest od wtorku do piątku 8.00 – 16.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 12.00 – 16.00. W soboty koncertowe w godzinach 12.00 – 19.00. tel.: 56 682 79 30 e-mail: osrodek@szafarnia.art.pl  

2. REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW INDYWIDUALNYCH.

Rezerwacja:

 • Rezerwacji można dokonywać na mniej niż 30 dni przed wydarzeniem.
 • Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, osobiście, mailowo (rezerwacja ważna pod warunkiem otrzymania potwierdzenia).
 • Osoba rezerwująca bilet zostanie poinformowana o przydzielonym miejscu.
 • Rezerwacja online (przez aplikację KUP BILET)  jest niemożliwa.
 • Zarezerwowane bilety należy wykupić w kasie ośrodka nie później niż 20 minut przed koncertem (nie dotyczy osób korzystających z Chopin Busa).

Sprzedaż:

 • Zakupu biletu można dokonać z nieograniczonym wyprzedzeniem.
 • Zakupu biletu można dokonać przez aplikację KUP BILET lub w kasie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
 • Istnieje również możliwość zakupu biletu po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji i dokonaniu płatności gotówką w kasie ośrodka lub przelewem.
  Numer konta: PKO BP SA oddział Golub-Dobrzyń: PL 04 1020 5024 0000 1002 0042 0828
  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz tytuł koncertu.
 • Termin płatności wynosi 3 dni po dokonaniu rezerwacji. Po tym czasie rezerwacja zostaje anulowana.
 • Płatność przelewem nie jest możliwa na 5 dni przed koncertem.
 • Osoba kupująca bilet zostanie poinformowana o przydzielonym miejscu.
 • Bilet należy odebrać nie później niż 20 minut przed koncertem (nie dotyczy osób korzystających z Chopin Busa).  

3. REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW GRUPOWYCH (POWYŻEJ 15 OSÓB).

 • Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, osobiście lub mailowo (rezerwacja ważna pod warunkiem otrzymania potwierdzenia).
 • Rezerwacja wymaga płatności z góry gotówką lub przelewem.
 • Osoba rezerwująca miejsce zostanie poinformowana o przydzielonym miejscu telefonicznie lub mailowo.
 • Po rezerwacji należy dokonać przelewu na konto:
  Numer konta: PKO BP SA oddział Golub-Dobrzyń: PL 04 1020 5024 0000 1002 0042 0828
  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz tytuł koncertu.
 • Termin płatności wynosi 3 dni po dokonaniu rezerwacji. Po tym czasie rezerwacja zostaje anulowana.  

4. Nie ma możliwości zwrotu zakupionego biletu.    

5. Bilet na przejazd Chopin Busem podlega osobnej rezerwacji.
    
Kurs autobusu może zostać odwołany, jeśli zostanie zarezerwowanych mniej niż 10 miejsc. Więcej informacji.

6. Dyrekcja Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru.    

7. Plan Sali. plan_widowni  

8. CENY BILETÓW:
Normalny – 20 zł
Ulgowy – 15 zł
* Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) oraz emerytom i rencistom (na podstawie aktualnej legitymacji rencisty i emeryta), posiadaczom karty Absolwenta UMK.
* W przypadku niektórych koncertów brak jest biletów ulgowych – obowiązuje jedna cena dla wszystkich – 20 zł. Rodzinny – dorośli 20 zł, dzieci do 16 roku życia wstęp wolny  

karta_duzej_rodziny Karta Dużej Rodziny – dorośli 15 zł, dzieci do 18 roku życia wstęp wolny

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • Administratorem danych uzyskanych od Kupujących w procesie rezerwacji biletów jest Ośrodek Chopinowski w Szafarni – Szafarnia 1, 87-404 Radomin.
 • Podanie przez Kupującego danych osobowych w procesie rezerwacji biletów jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarezerwowania biletów.
 • Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane  w celu realizacji zamówienia, w celu rezerwacji i sprzedaży biletów oraz niezbędnego kontaktu z Kupującym  – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania, uaktualniana, usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Mogą zostać ujawnione jedynie właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w prawie, a ich przestrzeganie nadzoruje wyznaczony do tego celu Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@szafarnia.art.pl, lub przesyłając korespondencje na adres Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
 • W każdej chwili, Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Share