Szafarnia  I   Długie  I   Białkowo  I   Płonne  I   Radomin   Gulbiny 
Golub-Dobrzyń  I  Sokołowo  I   Turzno k. Torunia  I   Dulsk 
Ugoszcz  I   Działyń  I   Zbójno  I   Obory  I   Toruń  I   Obrowo 
Kikół  I   Służewo  I   Nieszawa  I   Izbica Kujawska  I   Kłóbka

 

 


W 1824 i 1825 r. w dulskim dworze młodego Chopina gościł Józef Wysocki.

Pierwsza wzmianka o wsi Dolsko pojawiła się w dokumencie z 1349 r., gdzie chodziło o wytyczenie granicy pomiędzy dobrami księcia dobrzyńskiego Władysława Garbacza (brata stryjecznego Kazimierza Wielkiego) i biskupa kujawskiego Mateusza z Gołańczy. To znaczy, że wieś już istniała i parafia p.w. Wniebowzięcia NMP mogła też istnieć, chociaż istnienie kościółka potwierdza dopiero dokument z 1386 r. Wiadomość z 1623 r. wymienia w Dulsku drewniany kościół, który musiał być okazały, skoro w 1699 r. został opisany jako bazylika. W 1719 r. świątynię restaurowali właściciele wsi Działyńscy. W 1737 r. dziedzic Dulska bp Aleksander Działyński, sufragan kujawski, wystawił nowy drewniany kościół konstrukcji zrębowej w stylu barokowym, który jest wyposażony w trzy ołtarze. Budowlę oszalowano, a ściany od zewnątrz wzmocniono lisicami. Kościół został przebudowany w 1878 r., kolejnej dużej przebudowy doczekał się w latach 1995-1998, polegającej na przedłużeniu kruchty, remoncie ścian i posadzki, a w 2002 r. wymieniono mocno zniszczoną, drewnianą wieżyczkę nad prezbiterium z 1878 r. W 1803 r. Józef Wysocki h. Dryja kupił na licytacji dulskie dobra i trzymał je do śmierci w 1842 r. Został pochowany w zachowanym grobowcu na cmentarzu przy kościele. Po nim właścicielem wsi został jego syn Feliks (1778 – 1856), a następnie wnuk Aleksander (1823 – 1864). W 1863 r. zadłużony dulski majątek na licytacji kupił Władysław Gniazdowski. W zachodnim narożniku cmentarza znajduje się drewniana dzwonnica z 1781 r.

 

Share