Szafarnia  I   Długie  I   Białkowo  I   Płonne  I   Radomin   Gulbiny 
Golub-Dobrzyń  I  Sokołowo  I   Turzno k. Torunia  I   Dulsk 
Ugoszcz  I   Działyń  I   Zbójno  I   Obory  I   Toruń  I   Obrowo 
Kikół  I   Służewo  I   Nieszawa  I   Izbica Kujawska  I   Kłóbka

 

 


Fryderyk Chopin miał okazję odwiedzić klasztor karmelitów w Oborach, z którym przez kilka pokoleń byli silnie związani Dziewanowscy, głównie poprzez finansowe wspieranie. W klasztornym kościele zachowały się organy, na których wg miejscowej tradycji grał młody Fryderyk. Pobyt Fryderyka Chopina w Oborach upamiętnia tablica, wmurowana  w 1999 r.  w kościelną ścianę o treści: ”W oborskim kościele latem 1824 r. przebywał i grał na tych organach Fryderyk F. Chopin“. 

Klasztor OO. Karmelitów Trzewiczkowych i kościół p.w. Nawiedzenia Matki Boskiej został ufundowany w 1605 r. przez Łukasza i Annę Rudzowskich. Były zbudowane z drewna i w 1612 r. całość spłonęła. Klasztor odbudowano w 1617 r. początkowo również z drewna, następnie stopniowo zastępowano murem z cegły począwszy od 1627 r., a prace zakończono dopiero w poł. XVII w. Świątynię wznoszono etapami od 1642 r. (nawa) do 1747 r. (wieża). Wystrój wnętrza jest barokowo – rokokowy, w ołtarzu głównym z 1696 r. znajduje się gotycka Pieta z XV w., wyrzeźbiona w lipowym drewnie, przywieziona do Obór w 1605 r. w niejasnych okolicznościach z klasztoru karmelitów w Bydgoszczy. Bydgoscy karmelici nie pogodzili się z utratą słynącej łaskami figury, dochodzili swych praw w sądach, a w 1617 r. nawet ją wykradli, ale szybko zwrócili i od tego czasu pozostaje w oborskiej świątyni. Pieta oborska nazywana również Matką Boską Bolesną z Obór jest patronką Ziemi Dobrzyńskiej. Figura przetrwała szczęśliwie wojny w XVII i XVIII w., w czasie II wojny światowej została ukryta w drewnianej skrzyni i zakopana w ziemi poza klasztorem. W dniu 18.07.1976 r. Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński dokonał uroczystej koronacji oborskiej Piety. Od północy do kościoła przylega trójkondygnacyjny i trójskrzydłowy budynek klasztorny z małym dziedzińcem pośrodku. Na południe od świątyni na wyraźnym wzniesieniu, które jest dawnym grodziskiem, znajduje się cmentarz, uważany za najstarszą nekropolię na Ziemi Dobrzyńskiej. Tutaj pochowano wielu przedstawicieli szlacheckich rodzin z okolicy, także tych powiązanych z pobytem przyszłego kompozytora na Ziemi Dobrzyńskiej. Kamienne schody wiodą do kaplicy św. Krzyża, zbudowanej w 1686 r. i przebudowanej w XIX w., za którą na szczycie wzniesienia znajduje się najstarsza część cmentarza, będąca dawniej grodziskiem. Kościół i klasztor w Oborach posiada wyposażenie głównie barokowo – rokokowe z XVII i XVIII w. Ozdobą kościoła są kaplice i liczne zabytkowe ołtarze. Kaplica Opatrzności Bożej z herbem Dziewanowskich Jastrzębiec została ufundowana przez Juliusza Dziewanowskiego dla Bractwa Opatrzności Bożej, do którego należał fundator. Mensę ołtarza ozdabia ażurowe antepedium z herbem Jastrzębiec oraz z okiem Opatrzności. Pod kaplicą znajduje się krypta grobowa fundatorów. Jadąc z Obór do Kikoła warto zatrzymać się w Chrystkowie,aby zwiedzić bardzo ciekawy drewniany kościół p.w. św. Barbary.

 

Share