Szafarnia  I   Długie  I   Białkowo  I   Płonne  I   Radomin   Gulbiny 
Golub-Dobrzyń  I  Sokołowo  I   Turzno k. Torunia  I   Dulsk 
Ugoszcz  I   Działyń  I   Zbójno  I   Obory  I   Toruń  I   Obrowo 
Kikół  I   Służewo  I   Nieszawa  I   Izbica Kujawska  I   Kłóbka
 

 


W liście Fryderyka Chopina datowanym 6.07.1827 r. do rodziny w Warszawie, przyszły wielki kompozytor wspomniał, że zatrzymał się w posiadłości Karola Zboińskiego w Kikole i grał w dużej sali (tzw. Sali Rycerskiej) dla licznego towarzystwa. Spędził tu kilka dni, odpoczywając podczas wycieczki w kierunku Gdańska.

Pierwsza wzmianka o wsi Kichol pochodzi z 1236 r. i dotyczy krótko istniejącej kasztelanii kikolskiej. Od 1433 r. do 1793 r. dobra kikolskie składały się z własności królewskiej i szlacheckiej. Ok. 1685 r. właścicielem obu części został Wojciech Jan Zboiński i dla jego rodziny Kikół stał się rodowym gniazdem do poł. XIX w. W 1800 r. Franciszek Ksawery Zboiński kupił od Ludwiki hr. Skarbkowej dobra izbickie, co pozwoliło tej ostatniej na zakup Żelazowej Woli. Ostatnim właścicielem tych dóbr o pow. ok. 500 ha przed wybuchem II wojny światowej był Stanisław Nałęcz. Pałac kikolski zbudował pod koniec XVIII w. Ignacy Antoni Zboiński w miejscu dworu z XVII w. Jest to budowla klasycystyczna o dwóch kondygnacjach, postawiona na skarpie nad stawem. W największym pomieszczeniu pałacu w tzw. Sali Rycerskiej, w której grał młody Fryderyk Chopin podczas pobytu w Kikole, zachowała się polichromia z przeł. XVIII i XIX w. Pałac otacza park z 1 poł. XIX w., do którego dochodziły zabudowania folwarku, rozebranego zaraz po II wojnie światowej, za wyjątkiem suszarni cykorii. Pałac obecnie jest własnością prywatną, a jego zwiedzanie należy uzgodnić z właścicielem. Na dawnym grodzisku wysoko ponad poziomem jez. Kikolskiego stoi świątynia p.w. św. Wojciecha Biskupa Męczennika z lat 1904 – 1909, murowana z cegły w stylu neogotyckim, zbudowana w miejscu poprzedniej z przeł. XVIII i XIX w. W kościele zachowały się epitafia i tablice nagrobne ku czci członków rodziny Zboińskich, przeniesione z poprzedniej świątyni. Na sąsiadującym z kościołem cmentarzu, znajdują się grobowce rodzinne Nałęczów, Dziewanowskich, Kamińskich oraz Krasińskich. Jadąc z Kikoła w kierunku Zbójna po lewej stronie szosy otwiera nam się widok na szeroką dolinę Lubianki.

 

Share