IV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży 17–19 maja 1996 roku

LAUREACI

GRUPA MŁODSZA
I nagroda – Magdalena Marszałek (Wrocław)
II nagroda – Oleg Babij (Białoruś)
III nagroda – Alfija Sokołowa (Rosja)
Wyróżnienie: Stanisław Chrystenko

GRUPA STARSZA
I nagroda – Natalia Sawościanik (Poznań)
II nagroda – Magdalena Baczewska (Katowice)
III nagroda – Krymer Rościsław (Białoruś)
Wyróżnienie: Radosław Sobczak (Olsztyn), Cezary Kwapisz (Warszawa)

JURORZY

prof. Halina Czerny – Stefańska – przewodnicząca
prof. Jan Jański
prof. Czesław Stańczyk
prof. Zbigniew Lasocki
prof. Zbigniew Śliwiński
prof. Tadeusz Chmielewski
Albert Grudziński
Elżbieta Buler

Share