ArchiwumRomantyczne perły kameralistyki

Marek Swatowski – obój
Jadwiga Stanek – altówka
Magdalena Swatowska – fortepian
20 kwietnia 2024 (sobota) - 17:00

W programie:
Carl Reinecke
3 Phantasiestücke op 43 na altówkę i fortepian
Romanze
Allegro molto agitato
Jahrmarkt Szene – Eine Humoreske

Robert Schumann
6 Stücke in Kanonische Form op. 56 na obój, altówkę i fortepian
Nicht zu schnell
Mit innigem Ausdruck
Andantino
Innig
Nicht zu schnell
Adagio


Hans Sitt
Album Leaves op. 39 na altówkę i fortepian
Moderato
Andante sostenuto
Allegro
Allegro
Lento
Allegro molto vivace

Hugo Kauder
Trio d- moll na obój, altówkę i fortepian
Ruhig flieβend
Intermezzo – Anmutig, mäβig bewegt
Ruhig und schlicht, wie eine Volksweise


Powrót


Marek Swatowski – pierwszy oboista Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej, absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Z bydgoskimi filharmonikami koncertował na tournées w wielu krajach Europy (Francja, Hiszpania, Niemcy, Cypr, Szkocja, Dania, Węgry), brał udział w znaczących festiwalach muzycznych (Saint – Cere Music Festiwal, Frankfurter Festagge der Musik, Vratislavia Cantans, Polish Spring – Scottish Times, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Amber Baltic, Festiwal Polskich Filharmonii), a także dokonał wielu nagrań płytowych, m.in. z dziełami Karola Szymanowskiego pod dyrekcją Marka Pijarowskiego czy Symfonią „Polonia” I.J. Paderewskiego pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. W roku 1996 otrzymał od bydgoskich dziennikarzy wyróżnienie Eurydyki, przyznawane najlepszym muzykom orkiestry. Współpracował również z innymi zespołami symfonicznymi i kameralnymi w kraju, m.in. z Polską Orkiestrą Radiową czy zespołem Concerto Avenna. Marek Swatowski prowadzi ożywioną działalność koncertową jako solista i kameralista. W roli solisty występował z zespołami Filharmonii Pomorskiej, Filharmonii Lubelskiej, Polskiej Orkiestry Kameralnej, Toruńskiej Orkiestry Kameralnej oraz Capelli Bydgostiensis, współpracując z wybitnymi dyrygentami: Mirosławem Jackiem Błaszczykiem, Janem Krenzem, Markiem Pijarowskim, Pawłem Przytockim, Wojciechem Rajskim, Jerzym Salwarowskim, Tadeuszem Wojciechowskim i Rudolphem Tierschem oraz znakomitymi instrumentalistami, m.in. z Krzysztofem Jakowiczem i Wiesławem Kwaśnym. W swoim repertuarze posiada szeroki zakres utworów kameralnych. Jego dorobek obejmuje również nagrania płytowe muzyki tego gatunku, zarejestrowane przez firmy fonograficzne Naxos, Soliton i Dux (wydawnictwo Sagittaria). Za działalność artystyczną Marek Swatowski otrzymał szereg nagród, m.in. odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Medal Srebrny przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2016 uzyskał tytuł doktora sztuk muzycznych. 

Jadwiga Stanek jest absolwentką Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie altówki prof. Jana Paruzela. Pracę zawodową związała przede wszystkim z macierzystą Uczelnią, gdzie w 2012 roku uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. Wielokrotnie brała udział w Europejskim Programie Life Long Learning – Erasmus, prowadząc Kursy Interpretacji Muzycznej w Conservatorio Superior de Música „Oscar Espla” w Alicante [Hiszpania 2010, 2013 i 2018 rok] oraz w Akademii Sztuk w Bańskiej Bystrzycy [Słowacja 2012]. Altowiolistka doskonaliła swoje umiejętności na wielu Mistrzowskich Kursach Interpretacji Muzycznej w kraju i za granicą współpracując z takimi artystami jak: Bruno Giuranna, Victor A. Pikayzen, Kurt Lewin, Jan Paruzel. Działalność koncertowa altowiolistki obejmuje regularne recitale solowe i kameralne w kraju oraz poza jego granicami w tym m.in.: we Włoszech, Hiszpanii i na Słowacji. Altowiolistka w repertuarze posiada znaczące pozycje solowej i kameralnej literatury altówkowej od baroku po współczesność nie mniej ze szczególnym zainteresowaniem sięga po repertuar europejskich twórców XX wieku. Z pasji uprawia kameralistykę w różnych składach instrumentalnych. Jest autorką projektu muzycznego Gordon Jacob Viola Chamber Works dostępnego w serwisach muzycznych Spotify i YouTube. Do ważnych osiągnieć rozwoju osobistego zalicza zdobycie nagród muzycznych w kategoriach muzyki kameralnej na konkursach międzynarodowych w duecie instrumentalnym. W maju 2013 roku ze skrzypkiem dr hab. Bolesławem Siarkiewiczem zdobyła 2 Nagrodę na 23’ Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzycznej w mieście Barletta [Włochy] za interpretację Sonaty Impromptu Williama Alwyna i Duo e-moll op 13 Louis’a Spohr’a, natomiast w lipcu 2018 roku także w kategorii muzyki kameralnej w duecie z klarnecistą dr Borysem Binieckim zdobyła 1 Nagrodę – Premio Assoluto na 2’ Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzycznej w Sarzanie [Włochy] wykonując repertuar Rebeccy Clarke i Gordona Jacob’a. Jadwiga Stanek w latach 2012 – 2016 pełniła Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Konsonans z siedzibą w Bydgoszczy. Trzykrotnie otrzymała nagrodę Rady Fundacji Konsonans za działalność na Jej rzecz w latach  2014 –  2016. W październiku 2018 roku została odznaczona Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za szczególne osiągnięcia dla rozwoju muzyki w regionie kujawsko – pomorskim. Altowiolistka jest pracownikiem Filharmonii Pomorskiej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy oraz absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Marketingu Kultury  na  Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu.

Magdalena Swatowska – pianistka, kameralistka, absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Studia pianistyczne ukończyła w klasie prof. Wiesławy Skrzypek-Ronowskiej. Była dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Uczestniczyła w Mistrzowskich Kursach Muzycznych w Łańcucie, gdzie pod kierunkiem prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej rozwijała swoje zainteresowania kameralistyką. Koncertuje w kraju i poza jego granicami (Francja, Niemcy, Włochy), prezentując dzieła muzyki kameralnej od baroku po współczesność. Współpracowała z wieloma znakomitymi instrumentalistami. Partnerowała na scenie takim osobistościom świata muzycznego jak Wiktor Pikajzen, Dudu Carmel, Florent Heau czy Matthias Racz, a także była akompaniatorem prowadzonych przez nich kursów mistrzowskich. Wielokrotnie uczestniczyła w festiwalach i konkursach muzycznych, uzyskując na nich liczne wyróżnienia dla pianisty-kameralisty. W swoim dorobku posiada nagrania płytowe XX-wiecznej literatury kameralnej wydane przez wytwórnie Dux, Megavox i Soliton. Magdalena Swatowska w roku 2016 uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych. Jest pracownikiem Katedry Kameralistyki Fortepianowej w bydgoskiej Akademii Muzycznej, obecnie na stanowisku profesora. Prowadzi klasę fortepianu w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy. Zasiada w Jury konkursów pianistycznych i kameralnych dla uczniów szkół muzycznych oraz przesłuchań z ramienia Centrum Edukacji Artystycznej. Jej szeroka działalność dydaktyczna obejmuje również wykłady dla młodych pianistów podczas kursów muzycznych czy konsultacje metodyczne dla nauczycieli fortepianu. W latach 2012-2016 sprawowała w macierzystej uczelni funkcję Prodziekana Wydziału Instrumentalnego. Za swoją działalność artystyczno-dydaktyczną była wielokrotnie nagradzana.

 

Share