wróć

XXVI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych

20.09.2022

XXVI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych

Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza uczniów szkół podstawowych klas VI – VIII z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w XXVI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką. Konkurs ma charakter drużynowy, składa się z dwóch etapów: pisemnego (test) i ustnego (pytania otwarte). 

Uczestnicy Konkursu muszą wykazać się wiedzą na temat życia i twórczość Fryderyka Chopina, osób oraz miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem, a także umiejętnością rozpoznawania jego kompozycji. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje także nagrodę dla klasy zwycięskiej drużyny – zaproszenie na audycję muzyczną połączoną ze zwiedzaniem Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Konkurs odbędzie się 18 listopada 2022 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Termin zgłoszeń upływa 25 października 2022 roku.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Więcej informacji na www.szafarnia.art.pl/konkurs-wiedzy/
Kontakt: edukacja@szafarnia.art.pl, tel. 668 494 325

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy

 

Share

wróć