wróć

XXVII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie

14.09.2023

Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza uczniów szkół podstawowych klas VI – VIII z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w XXVII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką. Konkurs ma charakter drużynowy, składa się z dwóch etapów: pisemnego (test) i ustnego (pytania otwarte).  Uczestnicy Konkursu muszą wykazać się wiedzą na temat życia i twórczość Fryderyka Chopina, osób oraz miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem, a także umiejętnością rozpoznawania jego kompozycji. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje także nagrodę dla klasy zwycięskiej drużyny – zaproszenie na audycję muzyczną połączoną ze zwiedzaniem Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Konkurs odbędzie się  24 listopada 2023 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.

 

Termin zgłoszeń upływa 17 października 2023 roku.
Kontakt: edukacja@szafarnia.art.pl, tel. 668 494 325

 

 

Regulamin

Formularz Zgłoszeniowy

Share

wróć