wróć

XXVII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie

21.11.2023

 

Przedstawiamy listę uczestników XXVII Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie.

Lista uczestników

 

Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza uczniów szkół podstawowych klas VI – VIII z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w XXVII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką. Konkurs ma charakter drużynowy, składa się z dwóch etapów: pisemnego (test) i ustnego (pytania otwarte).  Uczestnicy Konkursu muszą wykazać się wiedzą na temat życia i twórczość Fryderyka Chopina, osób oraz miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem, a także umiejętnością rozpoznawania jego kompozycji. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje także nagrodę dla klasy zwycięskiej drużyny – zaproszenie na audycję muzyczną połączoną ze zwiedzaniem Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Konkurs odbędzie się  24 listopada 2023 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.

 

Regulamin

Formularz Zgłoszeniowy

Harmonogram

JURY

dr Aneta Derkowska
Andrzej Szalkowski
Bartłomiej Kozłowski

Share

wróć